روز جمهوری ایتالیا

ساخت وبلاگ
چکیده : دوم ژوئن روز جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) می باشد که هرساله در این کشور بزرگداشت آ... با عنوان : روز جمهوری ایتالیا بخوانید :

دوم ژوئن روز جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) می باشد که هرساله در این کشور بزرگداشت آن برگزار می گردد. در این روز در سال 1946 برابر با 12 خرداد 1325، همه پرسی تبدیل شکل دولت از سلطنت به جمهوری  برگزار گردید و پس از آن در دوم دیماه 1326، قانون اساسی جمهوری ایتالیا به تصویب مجلس موسسان رسید و از هشت روز بعد اجرایی گردید.

...
نویسنده : بازدید : 27 تاريخ : شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 16:10