تازه های فراخوان مقالات، هفتم فروردین 1396

ساخت وبلاگ
چکیده : 1) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس برای دانشجویان دکتری با موضوع " اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر ج... با عنوان : تازه های فراخوان مقالات، هفتم فروردین 1396 بخوانید :

1) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس برای دانشجویان دکتری با موضوع " اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر جهانی..." دانشگاه ژنو، بهمراه پرداخت بخشی از هزینه سفر و اقامت پذیرفته شدگان:

1) CFP, 3rd Geneva Jean Monnet Doctoral Workshop « The EU as a global actor in… » 6-7 July 2017, University of Geneva.


2) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس سالیانه جامعه محقیقن حقوقی با موضوع " تنوع یگانگی های حقوق" دانشگاه دوبلین:

2) CFP and panels for the 2017 SLS Annual Conference, to be held at University College Dublin from Tuesday 5th September – Friday 8th September. This year's theme is ‘The Diverse Unities of Law’ with ‘trial’ sections on Conflict of Laws and Energy Law, as there is interest in creating new sections in these areas.


3) CFPItalian law journal "Comparazione e diritto civile", "Who needs comparative law?". Deadline: April 30, 2017.

4) CFPRethinking and Renewing the Study of International Law in/from/about Latin America”: September 26-28, 2017.


...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت: 22:48